El Cerrahisi

  • Parmak kesilerine bağlı kiriş ve sinir onarımları
  • Bitişik parmakların açılması (sindaktili onarımı)
  • Fazla parmakların düzeltilmesi (polidaktili onarımı)
  • Tırnak onarımları
  • Sinir sıkışması ameliyatları ( Karpal Tünel Sendromu, Kübital Tünel Sendromu )